Pokyny pro provoz

Pokyny pro provoz ČOV EO 4-20

Při provozu klade ČOV na provozovatele minimální nároky.

  • zcela postačí občas sluchem, případně hmatem zkontrolovat funkci dmychadla,
  • vizuálně funkci provzdušňování a mamutového čerpadla
  • cca 2x za rok odčerpat přebytečný kal z čističky odpadních vod
  • tento sta­bilizovaný kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně pro jiné zemědělské využití, nebo jej lze zneškodnit na kterékoliv městské čistírně odpadních vod.

Základní povinností provozovatele a obsluhy ČOV je zajištění řádného a bezporuchového provozu s optimálním čistícím efektem a dlouhodobé životnosti všech zařízení při dodržení bezpečnostních předpisů.
Pro úklid domácnosti a sanitárního zařízení nepoužívat přípravky s dezinfekční přísadou (tj. přípravky, které likvidují bakterie).
Tyto přípravky likvidují i bakterie v ČOV potřebné pro její účinný provoz.

Podrobné pokyny pro provoz ČOV jsou uvedeny v provozním řádu ČOV.

Pokyny pro provoz ČOV EO 35-125

Při provozu ČOV jsou minimální nároky na obsluhu. Provoz ČOV je plně automatický a nevyžaduje denní obsluhu.
Základní nastavení množství tlakového vzduchu pro provzdušňovací elementy a mamutku je provedeno při montáži ČOV. V případě zvýšeného výskytu plovoucích nečistot na hladině dosazovací nádrže (i přes provádění pravidelného odkalování ČOV) je potřebné zvýšit množství tlakového vzduchu pro mamutku. Regulace se provádí ventily na rozvaděči vzduchového potrubí.

Pro úklid domácnosti a sanitárního zařízení nepoužívat přípravky s dezinfekční přísadou (tj. přípravky, které likvidují bakterie).
Tyto přípravky likvidují i bakterie v ČOV potřebné pro její účinný provoz.

Podrobné pokyny pro provoz ČOV jsou uvedeny v provozním řádu ČOV.

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod