Domaci

ČOV - domovní - pro 8 až 12 EO typ VZE12

Domovní ČOV je válcová, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 8 až 12 ekvivalentních obyvatel. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.

Parametr Jednotka Hodnota
Kapacita EO   8 - 12
Denní průtok vody m3/den 1,20 - 1,80
Průměr vnější nádrže m 1,80
Výška nádrže čistírny m 2,30
Celkový objem čistírny m3 5,85
Hmotnost čistírny kg 185
Denní zatížení BSK5 kg/den 0,48 - 0,72
Dmychadlo typ EL-100
Hlučnost dmychadla dB 37
Napájecí napětí V 230
Příkon el. energie W 100
Spotřeba el. energie kWh/den 2,40

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod