ČOV - domovní - pro 75 až 100 EO typ VZE100

Domovní ČOV je hranatá, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 75 až 100 ekvivalentních obyvatel. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.

Parametr Jednotka Hodnota
Kapacita EO  -

75 - 100

Denní průtok vody m3/den 15,00
Délka nádrže čistírny m

5,16

Výška nádrže čistírny m 3,08
Šířka nádrže čistírny m 3,00
Celkový objem čistírny m3 47,67
Hmotnost čistírny kg 2310
Denní zatížení BSK5 kg/den 6,0
Dmychadlo typ

rotační
bezmazé

Hlučnost dmychadla dB <65
Výkon dmychadla m3/hod 24,0
Napájecí napětí V 400
-3 fáze
Příkon el. energie W 0,75
Spotřeba el.energie kWh/den 18,0

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod