ČOV - domovní - pro 35 až 50 EO - VZE50

Domovní ČOV je hranatá, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 35 až 50 ekvivalentních obyvatel. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.

Parametr Jednotka Hodnota
Kapacita EO  -

35 - 50

Denní průtok vody m3/den 7,5
Délka nádrže čistírny m

3,66

Výška nádrže čistírny m 3,08
Šířka nádrže čistírny m 2,50
Celkový objem čistírny m3 28,18
Hmotnost čistírny kg 1390
Denní zatížení BSK5 kg/den 3,0
Dmychadlo typ

rotační
bezmazé

Hlučnost dmychadla dB <62
Výkon dmychadla m3/hod 12,0
Napájecí napětí V 400
-3 fáze
Příkon el. energie W 0,55
Spotřeba el.energie kWh/den 13,2

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod