ČOV

Čističky pro EO 04-20 Čističky pro EO 35-125


 

VOLEJTE ZDARMA na naši zelenou linku 800 13 11 13 

zadejte si poptávku adresa - stačí místo kvůli dopravě

Naše výrobky můžete přehledně vidět také na stránkách našeho e-shopu. Stačí kliknout a zvolit si kategorii výrobků.

 

ČOV (čistírna odpadních vod) vyráběná společnosti Vodní zdroje Ekomonitor (Píšťovy, Chrudim) je mechanicko-biologická čistírna, při splnění podmínek je na ni poskytnutna nadstandartní záruka 60 měsíců.

ČOV  jsou určeny hlavně pro rodinné domy nebo rekreační objekty či větší provozovny.

ZÁRUČNÍ DOBA ČOV

Při dodávce a montáži prováděné pracovníky Vodních zdrojů Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim: nadstandardní záruka 60 měsíců od montáže domovní ČOV.

Při montáži prováděné kupujícím: v délce

24 měsíců od zakoupení, při dodržení pokynů výrobce pro montáž domovních ČOV.

ČOV jsou dimenzovány na jednotku ekvivalentního obyvatele (ekvivalentní obyvatel = spotřeba 150 l/den, skutečnost - 1 obyvatel = cca 90 l/den).

 

ČOV

* jsou nenáročné na obsluhu a údržbu,
* jsou bezpečné a tiché,
* nevyvíjejí zápach a produkují minimum kalu,

 
 

 

 

1. přítok odpadních vod
2. separátor shrabků
3. sedimentační nádrž
4. aktivační nádrž
5. dosazovací nádrž
6. přelivný žlab
7. odtokové potrubí z ČOV

ČOV zatěžují vaše finance co nejméně:

  • jsou dodávány za příznivou cenu,
  • mají tak vysokou účinnost čištění, že vyčištěnou vodu můžete použít i k závlahám,
  • mají nízké provozní náklady,
  • při použití k závlahám přinášejí finanční úspory

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod

 

Čistírny odpadních vod

 

Co Vám dále můžeme nabídnout:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod