Domaci

ČOV - domovní - pro 4 až 8 EO typ VZE8

Domovní ČOV je válcová, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 4 až 8 ekvivalentních obyvatel. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.
 

Parametr Jednotka Hodnota
Kapacita EO   4-8
Denní průtok vody m3/den 0,60 - 1,20
Průměr vnější nádrže m 1,60
Výška nádrže čistírny m 2,10
Celkový objem čistírny m3 4,22
Hmotnost čistírny kg 132
Denní zatížení BSK5 kg/den 0,24 - 0,48
Dmychadlo typ EL-80
Hlučnost dmychadla dB 37
Napájecí napětí V 230
Příkon el. energie W 80
Spotřeba el. energie kWh/den 1,92

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod