Domaci

ČOV - domovní - pro 1 až 4 EO typ VZE4

Domovní ČOV je válcová, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 1 až 4 ekvivalentní obyvatele. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.

Parametr
Jednotka
Hodnota
Kapacita EO
 
1-4
Denní průtok vody
m3/den
0,15 - 0,60
Průměr vnější nádrže
m
1,20
Výška nádrže čistírny
m
1,80
Celkový objem čistírny
m3
2,03
Hmotnost čistírny
kg
74
Denní zatížení BSK5
kg/den
0,06 - 0,24
Dmychadlo
typ
SLL-50
Hlučnost dmychadla
dB
37
Napájecí napětí
V
230
Příkon el. energie
W
50
Spotřeba el. energie
kWh/den
1,20

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod