Materiál ČOV

Veškeré komponenty (nádrž, vestavba, potrubí kalu, vzduchu a vody, příchytky) jsou vyrobeny z polypropylenu, přívodní hadice vzdu­chu k jednotlivým přívodům jsou tlakové do 10 bar z polyethylenu, u ČOV VZE 35-125 potrubí vzduchu také z polypropylenu.

ČOV kromě dmychadla neobsahuje žádný elektrický spotřebič a žádnou pohyblivou součást. Z toho důvodu a vzhledem k použi­tým materiálům jsou náklady na provoz a údržbu ČOV velmi nízké.

 

ČOV:

 

ČOV válcové  pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

ČOV hranaté pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

ČOV | Popis ČOV | Funkce ČOV | Materiálové provedení ČOV | Podmínky pro instalaci ČOV| Pokyny pro provoz ČOV | Objednávka ČOV | Ceník čistirna odpadních vod