Domaci

ČOV pro EO 04-20

Domovní ČOV je válcová, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 1 až 4 ekvivalentní obyvatele. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.
Domovní ČOV je válcová, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 4 až 8 ekvivalentních obyvatel. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.
Domovní ČOV je válcová, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 8 až 12 ekvivalentních obyvatel. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.
Domovní ČOV je válcová, vyrobená z polypropylenu, určená k čištění odpadních vod od zdrojů znečištění velikosti 12 až 20 ekvivalentních obyvatel. Domovní ČOV je určená k čištění odpadních vod splaškových, případně jiných odpadních vod obdobného charakteru.